Özgül Fobinin Göz Hareketleri ile Duyasızlaştırma ve Yeniden Yeniden Yöntemi ile Tedavisi

Özgül fobilerde bireyler fobik nesne veya durum ile karşılaştıklarında, o duruma özgü yüksek düzeyde uygunsuz kaygı ve korku durumu yaşarlar. Özgül fobilerin oluşma zemininde travma şartı bulunmamakla birlikte zeminde travmatik yaşantı saptanırsa göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, diğer tedavi yöntemlerine alternatif olarak iyi bir seçenek gibi görünmektedir. Zeminde travmatik bir yaşantı olmasa dahi fobik nesne veya durum ile karşılaşma ayrıca bir travma gibi ele alınabilir. Metod. Bu yazıda otobüsle yolculuk fobisi (Hodophobia-Ochophobia) bulunan bir vakanın göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme yöntemi ile tedavisini anlatmayı amaçladık. Sonuç. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme özgül fobi durumlarında diğer tedavi yöntemlerine alternatif olarak kullanılabilir.